Okuldan Haber Öğrenci Devamsızlığı İle İlgili Önemli Duyuru
Öğrenci Devamsızlığı İle İlgili Önemli Duyuru PDF Yazdır e-Posta

Sayın Velilerimiz,

2012-2013 Eğitim Öğretim yılında değişen eğitim sistemi doğrultusunda öğrencilerin mazeretsiz devamsızlık durumu ortadan kalkmıştır. Öğrencilerin okula mazeretsiz olarak gelmeme gibi, 20 gün devamsızlık hakkı gibi bir durum bulunmamaktadır. Öğrencilerin mazereti olmadığı müddetçe okula devamı esastır.

Öğrencinin okula gelmediği günler raporu varsa raporunu, hastaneye gitmişse hastaneye gittiğine dair belgesini en geç 3 gün içerisinde okul idaresine teslim edilmesi gerekmektedir. Başka bir sebepten dolayı öğrencimiz okula gelememişse velimizin okula gelerek öğrenci mazeret izin dilekçesi doldurması gerekmektir. Öğrencinizin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için bu uyarılara uyarak gerekli işlemleri yapmanızı rica ederiz.

                                                   

                                                                     Okul İdaresi

 

 

Dilekçe Örneği:

 

 

 

Şehit Öğretmen Neşe Alten Ortaokulu/İlkokulu Müdürlüğüne

 

    Velisi bulunduğum ……….. sınıfındaki ……….. no’lu …………………………………………… adlı öğrencim ……………………… tarihinde ………………………………………………………………………………………………........ nedeniyle okula gelememiştir.

Gerekli işlemlerin yapılmasını arz ederim.

 

 

Velinin Adı Soyadı

İmza

Tarih

 

Devam/Devamsızlık

 • Öğrencinin okul başarısını en çok etkileyen temel unsur eğitimde sürekliliktir.
 • İlköğretim kurumlarında velinin, öğrencinin okula devamını sağlaması yasal bir zorunluluktur.
 • Okula gelmeyen öğrenci o gün işlenen ders ve ödevlerden sorumlu tutulduğunu bilerek tedbirini alır.
 • Her gün birinci dersin ilk on beş dakikası içerisinde şubelerdeki öğrenci yoklamaları sınıf Müdür Yardımcısına ulaştırılır.
 • Öğrencinin devamsızlığı ile ilgili ön bilgi vermeyen veli Müdür Yardımcısı tarafından aranır ve öğrencinin durumu hakkında bilgi alınır.
 • Gün boyu derse giren öğretmenler derse başlarken öğrenci yoklamasını dikkatli bir şekilde alır, bir önceki dersin yoklamasıyla karşılaştırarak yoklama fişini işler-imzalar.
 • Sınıf Müdür Yardımcıları öğrenci devamsızlıklarını biriktirmeden günlük olarak bilgisayara kaydeder, yoklama fişlerini dosyalar.
 • Gün içinde okuldan ayrılmak durumunda kalan öğrencinin velisi Okul Müdürü’ne hitaben yazdığı dilekçeyi Müdür Yardımcısı’na verir ve okuldan Çıkış İzin Kağıdı’nı alır. İzin Kağıdı çıkışta güvenlik birimine teslim edilir.
 • Okula gelmeyen öğrencinin velisi sınıf Müdür Yardımcısı’na Rapor veya Mazeret Dilekçesi’ni en geç beş gün içerisinde teslim eder.
 • Devamsızlığı olan öğrencilerin velileri Okul İdaresi tarafından muhtelif zamanlarda yazılı olarak uyarılır.
 • Mazeret bildirmeksizin yazılı sınavına katılmayan öğrenciye yönetmelik gereği sıfır(0) verilir.
 • Üç günü geçen devamsızlıklar ‘doktor raporu’ ile belgelendirilir.
 • Tedavi görülen hastane başhekimliğinden alınan ve resmi mühür, imza, protokol no’su olan raporlar kabul edilir.
 • Raporlu oluşu nedeniyle sınava katılmayan öğrenciyle rapor bitim tarihinden hemen sonra yeni bir sınav yapılır.
 • Raporlar Okul Müdürü tarafından resmi kayda geçirilir. Teftiş evrakı olarak dosyalanır
 • Gün içinde en az iki derse gelmeyen öğrenci devamsızlık defterine yarım gün yok yazılır. Dönem sonlarında devamsızlık hesaplanırken yarım kalan gün tam güne tamamlanır.
 • Rahatsızlığı nedeniyle Beden Eğitim dersinden raporlu olan öğrenciler derse Beden Eğitim kıyafetiyle gelirler, kenarda oturup dersi izlerler.

DERSE GEÇ KALMA – İZİN

 • İdareci , öğretmen ve diğer personel saat 8:00'da okulda hazır bulunur . Saat 17:30' da mesai sona erer.
 • İlk ders 8:35’te başlar. Ancak öğrenci 8:15’te Paylaşım Saati için okulda hazır bulunur.Son ders saati 16:25'de biter. Öğrenci servisleri 16:30'da hareket eder.
 • Öğrenciler kıyafetleriyle ve ders araç gereçleriyle derse hazır bir şekilde öğretmenlerini bekler.
 • Öğrenciler eğitim-öğretim çalışmalarından yeterince verim alabilmek için dersin kesintiye uğratılmaması gerektiğinin farkındadırlar.
 • Dersi kesintiye uğratmamak için zamanı planlı kullanma becerilerini geliştirirler.
 • Derse mazeretsiz öğretmenden sonra gelen öğrenci Müdür Yardımcısı’ndan geç kağıdı almak şartıyla derse girebilir.
 • Geç kağıdı almak üzere sınıf Müdür Yardımcısı’na başvuran öğrenci, geç kalma gerekçesini ve bulunduğu yeri izah etmek zorundadır.
 • Ders saatleri dahilinde ancak Müdür Yardımcısı’ndan ‘Revir Kağıdı’ alan öğrenci okul revirine gidebilir.
 • Ders öğretmeninin izin verme ya da öğrenciyi dersten alıkoyma gibi bir yetkisi söz konusu değildir.
 • Öğretmen ders esnasında gelişen nedenlerden dolayı öğrencinin sınıf dışında olmasına karar vermişse mutlaka Müdür Yardımcısı’nı bilgilendirir.
 • Geç kalan öğrenci ‘Revir Kağıdı’ ya da ‘Geç Kağıdı’ ile ancak derse girebilir.
 • İdari izin kullanacak öğrencilere ait işlem, görevli öğrenci listesi ilgili öğretmen tarafından Okul Müdürü’ne onaylatıldıktan ve ilgili sınıf Müdür Yardımcısı’na teslim edildikten sonra başlatılabilir.
 • Gecikmeyi alışkanlık haline getiren öğrencinin durumu;Spor salonu, laboratuvar, kütüphane, atölye vb. yerlerde yapılan etkinlikler nedeniyle bir sonraki derse geç gelme mazeret olarak kabul edilmez.
  • Danışman öğretmen
  • Müdür Yardımcısı
  • Rehber Danışman
  • Öğrenci Velisi
  • Onur Kurulu Temsilcisi tarafından oluşturulan komisyonda görüşülerek, çözüm üretilir.
 

Yorum ekle


Okulumuzdan Haberler